O wierze

Mieszkańcy Prastarych Ziem kultywują wiarę w wielu bogów, jednak są pośród nich tacy bogowie, których imiona są wymieniane znacznie częściej niż inne. To bogowie, którzy odegrali istotną rolę w kształtowaniu się świata i ras, będącą, jak twierdzą ich wyznawcy, główną siłą sprawczą wielu dobrych, jak i złych zdarzeń.

Bogowie wyznawani są w różnych regionach świata, nierzadko mając różne imiona oraz symbole. Zdarza się także, że bóg słynny w jednym regionie jest pomniejszym patronem lub tylko boskim opiekunem w innym, w którym jego wyznawcy to mała grupa. Niewielu jest jednak takich, którzy otwarcie szydzą z bóstw lub zaprzeczają ich istnieniu, gdyż jeśli nie dotyka ich kara boska, mogą być zlinczowani przez wyznawców lub po prostu wypędzeni z miasta czy wioski pełnej bogobojnych mieszkańców.

Przeważnie mieszkańcy Prastarych Ziem uznają wszelkie szczęście oraz dobrobyt za przychylność bogów, a choroby, kataklizmy i nieszczęścia upatrują w boskim niezadowoleniu i gniewie. Niestety bogowie, do czego ludność zdążyła już przywyknąć, są przewrotni i to, co można uznać za przychylne jednemu, dla drugiego zapewne jest idealnym pretekstem do okazywania swej niszczycielskiej natury. Każde z bóstw nadal posiada potężne moce, które dzięki modlitwom oraz obrzędom wiernych potrafią manifestować się w realnym świecie, a im dane bóstwo ma gorliwszych wyznawców, tym większymi mocami dysponuje.

Dziś jednak bogowie są zaledwie ułamkiem swojej dawnej potęgi, która została roztrwoniona w potężnych wojnach, jakie toczyli pomiędzy sobą. Ulegli pokusie stworzenia rasy Tytanów, która miała toczyć walki za nich, jednak ta obróciła się przeciw nim i doprowadziła do ich upadku. Resztki energii bogów zostały zakute w okowy, które miały ich utrzymywać w wiecznym letargu. Tytani, jako byty stworzone tylko do walki, powoli unicestwiały same siebie, wyniszczając jednocześnie otaczający je świat.

W miarę upływu czasu ziemie, pogrążone w chaosie po wojnach Tytanów, zaczęły powracać do dawnego wyglądu, a rządy nad światem objęły wielkie stworzenia zwane Bestagorami. Były one pierwotnymi mieszkańcami, którym udało się dzięki swej twardości przetrwać kataklizmy i wojny. Powoli rodziły się nowe gatunki zwierząt i roślin, jednak bogowie nadal pozostawali uwięzieni w runicznych okowach. Aby mogli się wyswobodzić, potrzebna im była mentalna energia, a tą mogły tworzyć tylko żywe istoty. Jednemu z bogów udało się tchnąć boską iskrę w prymitywne zwierzęta, które po długim czasie zaczęły odprawiać prymitywne obrzędy i śpiewy, tworząc energię potrzebną do uwolnienia. Każdy bóg potrzebował innej energii, dlatego też runiczne okowy bogów opadały stopniowo i w dużej odległości czasowej. Z czasem wszystkim bogom udało się wyswobodzić z okowów, byli jednak cieniem swojej dawnej potęgi, odarci z cielesnej powłoki i bez szans na regenerację. Nie byli też w stanie powrócić do wymiarów, w których mogliby odzyskać dawną potęgę, gdyż wszelkie astroportale oraz ogniste rydwany uległy zniszczeniu.

Dla wielu bogowie to istoty mistyczne, pełne tajemnic i posiadające ogromną wiedzę, starożytni, których czas przeminął, a my jesteśmy ich dziećmi, które mają kontynuować ich dzieło. Wielu obawia się tej wizji, gdyż pośród bogów są również i tacy, którzy pragną tylko krwi, cierpienia i wojen.


Mroczni Bogowie

Istnieje grupa bogów, których moc przybiera bardzo mroczne oblicze i są oni manifestacją ciemnej energii świata, niezwykle destrukcyjnej i podstępnej. Stanowią przeciwwagę dla bogów skupionych wokół jasnej energii, mającej swoje źródło w bycie, określanej jako Solar. Obecnie Mroczni Bogowie czerpią energię z rytuałów swoich wiernych, jednak pierwotnie ich potęga pochodziła od mrocznych gwiazd. Wielu jest szaleńców, którzy oddają im cześć w nadziei, że bogowie ci obdarzą ich cząstką swojej mocy i spełnią najbardziej zdeprawowane zachcianki. Budują oni kaplice, kościoły a nawet miasta i głoszą kłamliwe słowa, mające zasiać w sercach obawę i przekonać do modlitw. Określają się mianem proroków, mrocznych prezbiterów i czarnych pastorów. Są pomiędzy nimi i tacy, którzy kryją się w wioskach czy miastach, tworząc tajemne stowarzyszenia i kościoły, przygotowując tłum na nadejście królestwa otchłani.


Demony

Tytani byli pierwszą rasą stworzoną przez bogów, praktycznie idealną, posiadającą potężne psychiczne moce, które manifestowały się nawet po śmierci Tytana. Ta energia, chociaż rozbita po jego śmierci, formowała się w byt, który zwie się Demonem i który, po odpowiednich rytuałach, może zostać przyzwany nawet dziś do realnego świata. Stworzenia te nie mają potęgi dawnej rasy, ale są znacznie łatwiejsze do kontroli dzięki inkantacjom i amuletom. Wielu jest takich, którzy upatrują w Demonach swoich mistrzów, ulegają ich podszeptom, oddają im hołd oraz składają ofiary, aby wykorzystać ich potęgę. Pozwalają, aby Demon wkroczył do ich ciała, przeobraził je i czynił to, czego zechcą. Jednak cena za taką przychylność bywa najwyższa.