Talion

Talion jest określany bogiem światła i wszelkiego życia. Jego symbol to dłoń otoczona blaskiem. Zdarza się, że jest przedstawiany jako wojownik z włócznią, za pomocą której ma odganiać mrok i ciemną moc. Jest patronem wielu szpitali, przytułków oraz miejsc, w których udziela się pomocy potrzebującym. Określany strażnikiem Solar, tym, który dzięki jasnej energii uzdrawia i przywraca do życia, mistycznym wojownikiem otoczonym niezwykłą aurą, która wypędza śmierć.

Jego gorliwi wyznawcy zawsze są skłonni udzielić pomocy, bez wahania stają w obronie życia oraz przywracają nadzieję tym, którzy zagubili się w odmętach mroku. Nie ma wioski czy miasta, w którym nie byłoby kapliczki poświęconej Talionowi, gdyż nie ma też miejsca na świecie, gdzie nie dociera moc światła, pierwotna moc Solar.

Istnieją przekazy, w których Talion jest przedstawiany jako brat Moruviela, boga nocy. Według niektórych Moruviel zawsze towarzyszy bratu, lecz jest w ukryciu, tak by nie przeszkadzać w misji Taliona. Ujawnia się dopiero, gdy gaśnie energia życia. Wówczas składa pokłon bratu i odprawia rytuał śmierci.