Tormentio (Gildia Zabójców)

Tormentio to jedna z najbardziej tajemniczych oraz nieprzewidywalnych gildii, której cele oraz misje budzą lęk w pozostałych gildiach. Jest kierowana przez Lordów Mordu, najbardziej doświadczonych, a zarazem wpływowych zabójców, których obecna funkcja to planowanie oraz wytyczanie misji dla Tormentio. Prośby assassinatio są przyjmowane przez adeptów Mortis Scriberi tylko w świątyniach mroku, których wrota są otwarte każdej nocy.

Najbardziej elitarnymi zabójcami są Adepci Mordu, których wysoki status symbolizuje czarny płaszcz ze srebrnym znakiem Tormentio. Stanowią oni o potędze gildii, gdyż są siłą, której nie tylko nie można powstrzymać, ale która pod osłoną nocy jest całkowicie niedostrzegalna. Tajemnicze budowle Tormentio, chociaż pełne bogactw różnego rodzaju, nigdy nie są strzeżone. Aby budynek był bezpieczny, wystarczy jeden Adept Mordu, dlatego Tormentio często są wynajmowani nie tylko do zabójstw, ale również do ochrony przed nimi.