Nemrod (Gildia Tropicieli)

Aby przynależeć do gildii Nemrod, należy nie tylko posiąść sztukę przetrwania w dziczy czy dobrze władać łukiem. W celu przystąpienia do Gildii Tropicieli, należy mieć konkretne poglądy na otaczający świat, siły oraz bogów.

Nemrod bardziej przypomina elitarną organizację niż typową gildię. Każdy, kto posiada pieczęć tej gildii, może zawsze liczyć na pomoc innych, których jednoczy przysięga, może także korzystać z tajemnych traktów, ukrytych kryjówek czy prastarych artefaktów skrytych w świętych miejscach Nemrod. Każdy, kto przynależy do gildii, przechodzi specjalny trening, dzięki któremu staje się ekspertem w posługiwaniu się łukiem, poznaje tajniki tropienia oraz wypatrywania niebezpieczeństwa na długo zanim inni je dostrzegą. Zaznajamiany jest też z tajemnym językiem tropicieli oraz mistycznymi znakami, dzięki którym może piąć się w hierarchii gildii. Tak przygotowany adept jest gotowy, by realizować jedne z najbardziej skrywanych celów Gildii Tropicieli, oraz służyć swoimi zdolnościami każdemu, kto się do niej zgłosi.