Bianna

Bianna jest, podobnie jak Talion, powiązana z energią Solar, jednak w odróżnieniu od boga światła nie ma ona daru uzdrawiania czy przywracania energii witalnych. Bogini ta posiada jednak zdolność tchnięcia życia, rozpalenia energii w martwym bycie i podarowania mu daru świadomości.

Ukazywana jest jako piękna, świetlista istota o wprost niewyobrażalnej urodzie, której już sama obecność budzi życie. Zawsze otoczona jest świetlistymi płatkami energii, które w rytm niesłyszalnej muzyki tańczą wokół niej, przenikając każdą materię. Często zwana jest Matką, tą, która ofiarowuje największy dar i dzięki której wszystko, co żyje, wzięło swój początek. Wiele zapisków opowiada, że gdy Bianna wędrowała po pustkowiach, tam, gdzie stąpała, ożywała ziemia, rodziły się rośliny i zwierzęta, a każda martwa materia, która zawierała dostatecznie silny pierwiastek Solar, miała się wkrótce obudzić.

Spośród wielu bogów Bianna jest uważana za jedną z najważniejszych, a są i tacy, którzy twierdzą, że jej potęga jest równa bogowi otchłani. Bogini ta nie posiada wielu świątyń, a jej wyznawcy bardzo enigmatycznie tłumaczą dogmaty jej kultu. Wiele z tych dogmatów skrywa woal tajemnicy i sekretów, a zapiski o Bogini są nieprecyzyjne i zdają się celowo nie ujawniać pewnych tajemnic. Niektórzy uważają, iż wszystko to ma na celu ochronę bogini przed mrokiem, który z każdym dniem coraz bardziej spowija świat.