Fures (Gildia Kupców)

Fures to, obok Gildii Żebraków, jedna z najstarszych gildii, której początki sięgają powstania Umbra Turris. Jej założyciele początkowo trudnili się przemytem, kradzieżami, handlem niewolnikami oraz zakazanymi towarami. Przez niezgodę, jaka panowała wśród rady gildii, nie stanowiła ona dominującej siły, co dawało możliwość powstawania innych gildii oraz stowarzyszeń, które wyraźnie chciały zdominować Fures. Największym ciosem dla rady było założenie przez przybyłych do Umbra Turris przestępców z Istanii prawdziwej Gildii Złodziei. Bardzo szybko Fures traciło dochody z kradzieży przez nowo powstałą gildię, co doprowadziło do rozłamu. Część przeszła do Vulgari – byli to ci, którzy postanowili umocnić swoją pozycję w dziedzinie handlu w każdym aspekcie.

Do dziś Fures boryka się z powstawaniem nowych stowarzyszeń czy spółek, które na wszelkie możliwe sposoby starają się unikać kontroli i nałożonych przez gildię opłat. Największe kłopoty przysparzają krasnoludzcy handlarze złotem, dobrze zorganizowane grupy niziołczych handlarzy zwłok oraz wolne stowarzyszenia kurtyzan.