Morgue

Morgue to Pani Tajemnic, której oczy skrywa mrok, jest sekretna, wyniosła i dumna. Spośród wszystkich bogów jest to jedna z najbardziej enigmatycznych, gdyż jej cele są znane tylko najwierniejszym kapłanom oraz wybrańcom, którym było dane poznać inny wymiar. Modlitwa, medytacja oraz samodyscyplina otwierają bramy świadomości, co pozwala wznieść się na wyższy poziom sposobu pojmowania otaczającego świata. Pani Tajemnic odkrywa prawdę o świecie, jednak nie każdy jest na nią gotowy, dlatego tak niewielu została ona objawiona. Wielu popada w szaleństwo, inni wyruszają, by wieść życie pustelników, jeszcze inni krążą po świecie, próbując wykrzyczeć bezmyślnej gawiedzi to, co ujrzeli.

Są i tacy, którzy podjęli próbę zmian w sposób zorganizowany i przemyślany. To zakony i ich mistrzowie, którzy wiedzą, że świat nie jest gotowy na zrozumienie prawd, dlatego prowadzą oni swoje tajemne misje i odczytując znaki, realizują to, co spisano, stając się siłą sprawczą wielu kluczowych wydarzeń. Są miejsca, które bezwzględnie należy chronić, są takie, które mają zostać zrównane z ziemią, są dobre istoty, które muszą ponieść śmierć i złe, które muszą trwać. Świat to miejsce walki sił i mocy, a jakiekolwiek zachwianie równowagi zawsze prowadzi do tragedii. To dlatego dla wielu wyznawcy Morgue działają w niezrozumiały sposób, przelewając krew niewinnych i jednocząc się z tymi godnymi pogardy. Nie wiedzą oni jednak, że wszystko zostało spisane tą samą ręką – wszystko służy jednemu celowi.

Morgue posiada kaplice, jednak praktycznie wszystkie są czymś więcej niż tylko miejscem modłów. Nierzadko to portale, pozostałości czegoś, o co niewielu ma odwagę zapytać, dziwne rzeźby istot, skupiska potężnych mocy, żył energetycznych i płyt z pradawnymi znakami.

Morgue to czarna dama, upiorna, a zarazem majestatyczna, dobra, ale i bezwzględna, kroczy dumnie, ignorując innych bogów, ukazuje w snach coś, o czym chcemy zapomnieć, krzyczy gardłami szaleńców i obdarza niepokojącymi wizjami. By poznać prawdę, musisz zbudzić się ze snu życia… bo w szalonym świecie normalność jest największym szaleństwem.