Images

(ARGATORIA) Rulebook cover

Work on the rulebook has moved forward, and thus on its cover.        It shows a great battle of Humans and Reptilians in close combat, fighting for domination. The rulebook will contain many illustrations showing the great wars and races from Argatoria, as well as the symbols of different clans.

Prace nad podręcznikiem ruszyły, a to oznacza, że również nad jego okładką.  Ukazuje ona walkę pomiędzy Ludźmi i Reptilianami w  bliskim starciu, w którym dwie dzikie armie walczą o dominację. Podręcznik będzie posiadał wiele ilustracji obrazujących wielkie starcia oraz rasy z ziem Argatorii, wraz z symbolami różnych klanów.