Category Archives: Uncategorized

(UMBRA TURRIS) Weekly Overview: Half-giant with Black Powder Gun & Merchant’s House

In SPELLCROW we’re starting the Weekly Overview series, where you will be able to see and listen about our new releases and other stuff we released by today. This is our first video in the series, where Tetyana showcases the Merchant’s House and the Half-giant with Black Powder Gun:
https://www.youtube.com/watch?v=Kia3xX37Py0

Please subscribe to our channel to always keep up to date!


W SPELLCROW rozpoczynamy serię filmów Weekly Overview, w której będziecie mogli przyjrzeć się i posłuchać o naszych nowościach oraz o innych rzeczach, które dotychczas wydaliśmy. Oto nasz pierwszy film z tej serii, w którym Tetyana prezentuje Dom Kupca oraz Pół-giganta z Bronią Prochową: https://www.youtube.com/watch?v=Kia3xX37Py0

Zasubskrybujcie nasz kanał, aby zawsze być na bieżąco!

(UMBRA TURRIS) “Beasts. Part 1” – First cover!

Werewolves, Dryads, Trefloqs, Sasquatches and many more extraordinary creatures in “Beasts. Part 1”, the supplement for Umbra Turris skirmish game! Today we’re showing you the cover of the supplement, which will give you a chance to experience even more exciting skirmishes. We hope you like the cover 🙂 The whole supplement goes out this month!


Wilkołaki, Driady, Trefloqi, Sasquatche i wiele innych niezwykłych stworzeń w dodatku „Bestie. Część 1” do gry Umbra Turris! Dzisiaj pokazujemy okładkę tego dodatku, który pozwoli Wam doświadczyć jeszcze bardziej ekscytujących potyczek. Mamy nadzieję, że się Wam podoba 🙂 Cały dodatek wychodzi w tym miesiącu!

(UMBRA TURRIS) New fantastic terrain: Merchant’s House!

Our first fantasy house dedicated for Umbra Turris – Merchant’s House – is out now! It was designed and sculpted by Kamil Kopczyński and of course it’s another fully handmade piece. All parts are high quality resin casts, which require assembling, cleaning and painting.

Scale: 28mm
Height: 100mm
Length: 90mm
Width: 70mm


Nasz pierwszy domek do Umbra Turris – Dom Kupca – jest już dostępny! Został zaprojektowany i wyrzeźbiony ręcznie przez Kamila Kopczyńskiego. Wszystkie części domku są wysokiej jakości odlewami żywicznymi, które muszą zostać złożone, oczyszczone i pomalowane.

Skala: 28mm
Wysokość: 100mm
Długość: 90mm
Szerokość: 70mm

Set contains 4 stone walls, 4 pieces of the roof and 2 pieces that go under the roof, 5 two-sided windows / shutters, a door and a chimney to assemble the Merchant’s House. Apart from the house, this set includes a box full of fish and a barrel.


Zestaw zawiera wszystkie części potrzebne do złożenia Domu Kupca: 4 kamienne ścianki, 4 części dachu i 2 części idące pod dach, 5 dwustronnych okien / okiennic, drzwi oraz komin. Oprócz domku, w zestawie znajdziecie również skrzynię z rybami i beczkę.

(UMBRA TURRIS) Umbra Turris shows in your city!

This year in many different cities and towns you will have a chance to see the shows of the Umbra Turris fantasy skirmish game 😃 Our Crusaders will show you the miniatures, explain the rules, and – most importantly – you will be able to play!
All information about the upcoming events will be published earlier at our website and through the social media. We truly hope you will join us! Recently Dave showed off the models for Umbra Turris in The Tabletop Warriors Club. Soon you will be able to meet Dave, talk about the game and play. All information about the exact date of the meeting we will give you within next few days. Our other Crusaders are preparing for meetings with you as well, so it promises to be a lot of nice fun and gaming!


W tym roku w wielu różnych miastach będziecie mieli okazję zobaczyć pokazy Umbra Turris. Nasi Crusaderzy pokażą Wam figurki, wyjaśnią zasady i – co najważniejsze – będziecie mogli grać!
Wszystkie informacje o nadchodzących wydarzeniach zostaną opublikowane wcześniej na naszej stronie internetowej i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Mamy nadzieję, że dołączycie do nas! Ostatnio Dave pokazał modele do Umbra Turris w The Tabletop Warriors Club. Wkrótce będziecie mogli spotkać Dave’a, porozmawiać z nim o grze i  oczywiście zagrać. Wszystkie informacje o dokładnej dacie spotkania podamy w ciągu najbliższych kilku dni. Nasi inni Crusaderzy również przygotowują się na spotkania z Wami, więc zapowiada się dużo dobrej zabawy i grania!

(UMBRA TURRIS) First sketch of the upcoming Werewolves

Recently we showed you the sketches of a few Werewolves made by Tommaso. Today you can see the finished sketch to the “Beasts. Part 1” supplement that will be released this month. We also received a draft of the new Minotaurs. This means that shortly, the Minotaur from our website will be replaced by a new version. Some models of beasts like Trolls or Minotaurs will get much bigger!


Niedawno pokazaliśmy Wam szybkie szkice kilku Wilkołaków autorstwa Tommaso. Dzisiaj możecie zobaczyć gotowy szkic do dodatku „Bestie. Część 1”, który ukaże się w tym miesiącu. Otrzymaliśmy również poglądowy szkic nowych Minotaurów. Oznacza to, że wkrótce Minotaur z naszej strony internetowej zostanie zastąpiony nową wersją. Niektóre modele bestii, takie jak Trolle czy właśnie Minotaury, staną się znacznie większe!

(UMBRA TURRIS) New Half-giants on the way!

In the picture you can see the second version of the new Half-giant. He carries a massive black powder gun, but this is not the only weapon that you can choose! In the box you will also find an alternative option for him: a hammer and a shield (see photo below). This model will go on sale next week.


Na zdjęciu widać drugi wzór nowego Pół-giganta. Trzyma w ręce broń prochową, ale nie jest to jedyna broń, w jaką będziecie mogli go wyposażyć! W pudełku znajdziecie dla niego również alternatywne rozwiązanie: młot i tarczę (patrzcie zdjęcie poniżej). Model trafi do sprzedaży w następnym tygodniu.

(UMBRA TURRIS) New miniature: Dark Faun with Axe

The next previously announced model of Dark Faun is out now! From today the previous versions of Half Giants and Dark Fauns are no longer available in our webstore, but you can purchase them by sending the Mail Order to this address: spellcrow@umbraturris.com. Please remember though, that the size of the previous, much smaller Dark Faun is compatible with the 2nd edition of Umbra Turris. In the latest 3rd edition Dark Fauns are a large race, that is why you can purchase the old model only through the Mail Order.
More new models of Dark Fauns and Half-giants at the beginning of 2020!

Go to website


Kolejny wcześniej zapowiedziany model Mrocznego Fauna jest już dostępny! Od dziś poprzednie wersje Pół-gigantów i Mrocznych Faunów nie są już dostępne w naszym sklepie internetowym, ale możecie je zakupić, wysyłając do nas Mail Order na adres: spellcrow@umbraturris.com. Pamiętajcie jednak, że rozmiar poprzedniego, znacznie mniejszego Mrocznego Fauna jest kompatybilny wyłącznie z drugą edycją Umbra Turris. W najnowszej trzeciej edycji Mroczne Fauny stały się dużą rasą, dlatego też stary wzór jest dostępny wyłącznie przez zamówienie mailowe.
Więcej nowych modeli Mrocznych Faunów i Pół-gigantów już na początku 2020 roku!

Odwiedź stronę

(UMBRA TURRIS) New miniature: Half-giant with Horned Helmet

Half-giant assembled with a club

Recently we decided that we will be introducing new releases on Wednesday, which is why today you will find some cool new items in store! The first is the previously announced Half-giant. Other great releases of today will be Dark Faun and Alien Breed Cocoons.

The Half-giant model is 50mm high, comes with a 35mm square base and alternative weaponry: shield and axe (photo below).

Go to website


Niedawno zdecydowaliśmy, że nowe produkty będziemy wprowadzali w środę, dlatego dziś do sklepu trafi kilka nowych, świetnych rzeczy. Pierwszą z nich jest zapowiadany wcześniej Pół-gigant. Jeszcze dziś do sprzedaży trafią Mroczny Faun oraz Kokony Obych Ras.

Figurka Pół-giganta ma 50mm wysokości. W zestawie znajdziecie również kwadratową podstawkę 35mm oraz alternatywne uzbrojenie: tarczę i topór ( zdjęcie poniżej).

Odwiedź stronę

Half-giant assembled with a shield and an axe

 

(UMBRA TURRIS) New Half-Giant Premiere: Dec 18, Wednesday

The new Half-giant model will have its premiere next Wednesday. In the set you will find two weapons – an axe and a club, as well as a shield that you can attach to the model. Another Half-giant miniature will carry a black powder gun. We hope you like this model!
https://www.spellcrow.com/


Nowy Pół-gigant będzie miał swoją premierę w następną środę. W zestawie znajdą się dwie bronie – topór i maczuga, a także tarcza, którą można przymocować do modelu. Kolejny model Pół-giganta będzie miał broń prochową. Mamy nadzieję, że się Wam podoba!
https://www.spellcrow.com/