All posts by spellcrow

(UMBRA TURRIS) New miniature: Half-giant with Horned Helmet

Half-giant assembled with a club

Recently we decided that we will be introducing new releases on Wednesday, which is why today you will find some cool new items in store! The first is the previously announced Half-giant. Other great releases of today will be Dark Faun and Alien Breed Cocoons.

The Half-giant model is 50mm high, comes with a 35mm square base and alternative weaponry: shield and axe (photo below).

Go to website


Niedawno zdecydowaliśmy, że nowe produkty będziemy wprowadzali w środę, dlatego dziś do sklepu trafi kilka nowych, świetnych rzeczy. Pierwszą z nich jest zapowiadany wcześniej Pół-gigant. Jeszcze dziś do sprzedaży trafią Mroczny Faun oraz Kokony Obych Ras.

Figurka Pół-giganta ma 50mm wysokości. W zestawie znajdziecie również kwadratową podstawkę 35mm oraz alternatywne uzbrojenie: tarczę i topór ( zdjęcie poniżej).

Odwiedź stronę

Half-giant assembled with a shield and an axe

 

(UMBRA TURRIS) New Half-Giant Premiere: Dec 18, Wednesday

The new Half-giant model will have its premiere next Wednesday. In the set you will find two weapons – an axe and a club, as well as a shield that you can attach to the model. Another Half-giant miniature will carry a black powder gun. We hope you like this model!
https://www.spellcrow.com/


Nowy Pół-gigant będzie miał swoją premierę w następną środę. W zestawie znajdą się dwie bronie – topór i maczuga, a także tarcza, którą można przymocować do modelu. Kolejny model Pół-giganta będzie miał broń prochową. Mamy nadzieję, że się Wam podoba!
https://www.spellcrow.com/

(UMBRA TURRIS) New expansion for Beasts coming in January!

In January a new expansion for Umbra Turris skirmish game will be released that will allow you to play Werewolves and other beasts. It will be attached to every purchased miniature of this type. The expansion will be called “Beasts: Part 1”.
Here you will find all necessary rules and miniatures for the game: https://www.spellcrow.com/umbra-turris-c-1.html


W styczniu zostanie wydany nowy dodatek do gry Umbra Turris, który pozwoli Wam grać Wilkołakami oraz innymi bestiami. Będzie on dołączony do każdego zamówienia z figurką bestii. Dodatek będzie zatytułowany “Bestie. Część 1”.
Tutaj znajciecie wszystkie niezbędne zasady oraz modele do gry: https://www.spellcrow.com/umbra-turris-c-1.html

(UMBRA TURRIS) Start to play Hobgoblins!

They crawl from caves, old burial mounds and cemeteries in the moonlight. They wander through forests and cities, hiding in its dark nooks. They trick the weak with promises, while the strong are eliminated by their insidious tricks. Hobgoblin hordes crawl out of the darkness and are at your command… 👹 Thanks to this set you will be able to lead your pack in Umbra Turris.
 

Wypełzają z grot, starych kurhanów i cmentarzysk w blasku księżyca. Wędrują przez lasy i miasta, skrywając się w jego ciemnych zakamarkach. Mamią słabych obietnicami, zaś silnych eliminują swymi podstępnymi sztuczkami. Hobgoblińskie hordy wypełzają z ciemności i są na Twoje rozkazy… 👹 Dzięki temu zestawowi będziesz mógł przewodzić swoją watahą w Umbra Turris.

Graj Hobgoblinami!

(UMBRA TURRIS) Undead Villagers of Haunted Moor

Here you can see the Undead Villagers from Haunted Moor – the supplement for Umbra Turris skirmish game. You will play them when choosing a terrain card “Cursed Village”, which is also in the set.


Przedstawiamy Wam Nieumarłych Osadników  z dodatku Haunted Moor. Będziecie mogli nimi zagrać, gdy terenem Waszej potyczki okaże się “Przeklęta Wioska” (tę kartę również znajdziecie w pudełku).

(UMBRA TURRIS) Haunted Moor Supplement

“Discover the story of sinister places where death wanders after the twilight…” 🧟‍♀️
In Haunted Moor supplement you will find 4 special cards for Umbra Turris skirmish game – two item and two terrain cards:
Plains of Morten – a terrifying place, thanks to which everytime you defeat the enemy, you can discover loot;
Cursed Village – a place full of Undead Villagers;
Freshly Sharpened Blade – if you want to make your enemy die instantly, this card will be useful;
Nostroval Torch – nobody will take you from behind!

We will show you the Undead Villagers in the afternoon.
Supplement available here to order: https://www.spellcrow.com/haunted-moor-umbra-turris-supplement-p-799.html


„Odkryj historię złowrogich miejsc, w których śmierć wędruje po zmierzchu…” 🧟‍♀️
W dodatku Haunted Moor znajdziesz 4 specjalne karty do gry Umbra Turris – dwie karty magicznych przedmiotów i dwie karty terenów:
Pola Morten – przerażające miejsce, dzięki któremu za każdym razem, gdy pokonasz wroga, możesz odkryć znalezisko;
Przeklęta Wioska – miejsce pełne Nieumarłych Wieśniaków;
Świeżo Naostrzone Ostrze – jeśli chcesz sprawić, by wróg zginął natychmiast, ta karta będzie przydatna;
Pochodnia Nostroval – nikt nie weźmie Cię od tyłu! 

Dodatek jest dostępny w języku angielskim.
Możecie go nabyć na naszej stronie: https://www.spellcrow.com/haunted-moor-umbra-turris-supplement-p-799.html

(UMBRA TURRIS) Start to play Northern Dwarves

Northern Dwarves
They are tough, stubborn and ready to defeat every enemy that get in their way! Six resin miniatures of Northern Dwarves are the perfect party to learn how to play Umbra Turris.


Krasnoludy Północy
Są twarde, uparte i gotowe zniszczyć każdego wroga, który stanie na ich drodze! Sześć żywicznych figurek Krasnoludów Północy to świetna drużyna do nauki gry w Umbra Turris.

Start to play Northern Dwarves

This is the starter set for one player, who wants to play skirmishes in Umbra Turris game.  Northern Dwarves set is a great party to begin – they are  very strong and tough in close combat. Thanks to the rulebook you will create and thoroughly equip your party, and learn the rules of the game. Three card supplements hide special quests, magical items and game locations. In addition, you’ll find two resin miniatures, Hidden Counters, Death Counters and Loot Counters.


Graj Krasnoludami Północy

Oto zestaw startowy dla jednego gracza, który chce rozpocząć potyczki w grze Umbra Turris.  Krasnoludy Północy to świetna drużyna na początek – są bardzo silne i twarde w walce wręcz. Dzięki podręcznikowi stworzysz oraz wyposażysz swoją drużynę, a także nauczysz się zasad gry i będziesz je miał zawsze pod ręką. Trzy dodatki karciane – Quest, Magic i Terrain – kryją specjalne misje, magiczne przedmioty i lokacje w grze. Dodatkowo, znajdziecie tam dwie żywiczne figurki powiązane z działaniem dwóch magicznych kart, Znaczniki Ukrycia, Znaczniki Śmierci oraz Znaczniki Znalezisk.