(UMBRA TURRIS) First sketch of the upcoming Werewolves

Recently we showed you the sketches of a few Werewolves made by Tommaso. Today you can see the finished sketch to the “Beasts. Part 1” supplement that will be released this month. We also received a draft of the new Minotaurs. This means that shortly, the Minotaur from our website will be replaced by a new version. Some models of beasts like Trolls or Minotaurs will get much bigger!


Niedawno pokazaliśmy Wam szybkie szkice kilku Wilkołaków autorstwa Tommaso. Dzisiaj możecie zobaczyć gotowy szkic do dodatku „Bestie. Część 1”, który ukaże się w tym miesiącu. Otrzymaliśmy również poglądowy szkic nowych Minotaurów. Oznacza to, że wkrótce Minotaur z naszej strony internetowej zostanie zastąpiony nową wersją. Niektóre modele bestii, takie jak Trolle czy właśnie Minotaury, staną się znacznie większe!