(UMBRA TURRIS) New Half-giants on the way!

In the picture you can see the second version of the new Half-giant. He carries a massive black powder gun, but this is not the only weapon that you can choose! In the box you will also find an alternative option for him: a hammer and a shield (see photo below). This model will go on sale next week.


Na zdjęciu widać drugi wzór nowego Pół-giganta. Trzyma w ręce broń prochową, ale nie jest to jedyna broń, w jaką będziecie mogli go wyposażyć! W pudełku znajdziecie dla niego również alternatywne rozwiązanie: młot i tarczę (patrzcie zdjęcie poniżej). Model trafi do sprzedaży w następnym tygodniu.