(UMBRA TURRIS) Beast: The Ancient


We present you The Ancient in a  new setting. Soon we will also show you his two foul brothers…


Dziś chcemy Wam przedstawić model The Ancient w nowej odsłonie. Wkrótce pokażemy Wam również jego dwóch plugawych braci…