(UMBRA TURRIS) Start to play Hobgoblins!

They crawl from caves, old burial mounds and cemeteries in the moonlight. They wander through forests and cities, hiding in its dark nooks. They trick the weak with promises, while the strong are eliminated by their insidious tricks. Hobgoblin hordes crawl out of the darkness and are at your command… 👹 Thanks to this set you will be able to lead your pack in Umbra Turris.
 

Wypełzają z grot, starych kurhanów i cmentarzysk w blasku księżyca. Wędrują przez lasy i miasta, skrywając się w jego ciemnych zakamarkach. Mamią słabych obietnicami, zaś silnych eliminują swymi podstępnymi sztuczkami. Hobgoblińskie hordy wypełzają z ciemności i są na Twoje rozkazy… 👹 Dzięki temu zestawowi będziesz mógł przewodzić swoją watahą w Umbra Turris.

Graj Hobgoblinami!