(UMBRA TURRIS) Black Knight and more incoming miniatures…

Today we wanna show you another project of terrifying Black Knights who bring only death. And on Christmas Dark Fauns and new models of Half-giants will be on sale! We hope you like the project.


Dziś chcemy Wam pokazać kolejny projekt przerażających Czarnych Rycerzy, którzy niosą jedynie śmierć. A na święta pojawią się w sprzedaży nowe modele Mrocznych Faunów i Pół-gigantów!
Mamy nadzieję, że projekt Wam się podoba.