(ARGATORIA) New creature for Arox and Sorgax

Soon you will be able to join this creature to the Arox or Sorgax army. Perhaps the Liagulians will rush them, or maybe they will fight themselves, one thing is certain – it will be a great addition to the reptilian units. We still have to add horns, a nose and other elements that will give it more character.


Już wkrótce będziecie mogli przyłączyć to stworzenie do armii Arox lub Sorgax. Być może będą je poganiać Liagulianie, a może samo stanie do walki, jedno jest pewne – będzie wspaniałym uzupełnieniem dla gadzich jednostek. Musimy mu jeszcze dodać rogi, nos oraz inne elementy, które dodadzą mu charakteru.