(UMBRA TURRIS) Dark fantasy terrain set

We started this project of trees some time ago, but now we are returning to it, as we’re preparing the terrain set called “Haunted Graveyard” dedicated to Umbra Turris and other fantasy games. The set includes trees, Stone Fences and tombstones that will be made by Tetyana Orlovska. Another set that we plan to release is “Ancient District”.


Rozpoczęliśmy ten projekt drzew jakiś czas temu, a teraz do niego powracamy, ponieważ przygotowujemy zestaw terenów o nazwie „Nawiedzony Cmentarz” dedykowany grze Umbra Turris oraz innym grom fantasy. Zestaw zawiera drzewa, kamienne murki i nagrobki, które wykona Tetyana Orlovska. Kolejnym zestawem, który planujemy wydać, jest „Pradawna Dzielnica”.