(UMBRA TURRIS) Packaging new supplements

The great packaging of UT supplements has just started! In the picture you can see: Magic, Terrain and Quest. Each of them contains cards and special add-ons like minis or counters. You can already purchase the Magic add-on here. The premiere of Quest is scheduled for June 21.  July 5 – premiere of the Terrain supplement.  July 19 – premiere of the Haunted Moor supplement. August 9 is the probable release date of Strange Lands, but due to the summer break in the printing house, this date may change slightly. We encourage all clubs to write to us – we have special sets for you that will help you quickly learn the game and see the miniatures!


Właśnie ruszyło wielkie pakowanie dodatków do UT! Na obrazku widzicie: Magic, Terrain oraz Quest. Każdy z nich zawiera karty oraz specjalne dodatki do gry jak figurki lub znaczniki. Dodatek Magic możecie już zakupić tutaj. Premiera dodatku Quest jest planowana na 21 czerwca. 5 lipca premiera dodatku Terrain. 19 lipca premiera dodatku Haunted Moor. 9 sierpnia to prawdopodobna data premiery dodatku Strange Lands, ale ze względu na przerwę wakacyjną w drukarni, data ta może ulec lekkiej zmianie. Zachęcamy wszystkie kluby, by pisały do nas – mamy dla Was specjalne zestawy, które pomogą Wam szybko poznać grę i zobaczyć figurki!