(UMBRA TURRIS) The one who spreads death and plagues… Plaguebringer

Darkness has left its wandering guardians in the dark woods, who spread not only plagues, but also fear.

Scholars call them the Plaguebringers, but in the books they are also called the Children of Duur. They are warped, born of carrion and suffering, creatures that only the most crazy and corrupt mages can rule. Even the stench of a rotten body and its grotesque shapes nauseate, but the power of this creature has been arousing fear for many centuries. Many blame them for the plagues that led to the deaths of many villages, and even cities, where they hid in abandoned huts or canals. Their stench can be felt from many kilometres and, although extremely intense, does not make it easier to find and burn them, which guarantees the destruction of the Plaguebringer.
He wanders at night in search of a new place that will slowly die.

This month… the rules for Beasts!
Visit us at: https://www.spellcrow.com/


Ciemność pozostawiła w mrocznym lesie swych wędrujących strażników, którzy rozsiewają nie tylko zarazy, ale także strach.

Uczeni zwą ich Siewcami Plagi, lecz w książkach są również znani pod nazwą Dzieci Duura. Są zdeformowani, zrodzeni z padliny i cierpienia, a władać nimi mogą jedynie najbardziej szaleni i zepsuci magowie. Nawet smród zgniłego ciała i jego groteskowe kształty wywołują mdłości, a potęga tych bestii budzi strach od stuleci. Wielu obwinia je za plagi i choroby, które doprowadziły do śmierci wielu wiosek, a nawet miast, gdzie skryły się w opuszczonych chatach lub kanałach. Ich smród jest wyczuwalny z wielu kilometrów i choć niezwykle intensywny, nie ułatwia ich odnalezienia i spalenia, gwarantującego całkowite zniszczenie Siewcy Plagi. Wędruje on nocami w poszukiwaniu nowego miejsca, które będzie mógł powoli uśmiercać…

W tym miesiącu… zasady do Bestii!
Visit us at: https://www.spellcrow.com/

(UMBRA TURRIS) Fantasy Tower on the way!

At the beginning of this year Kamil started working on a new fantasy tower in 28mm scale. In the above picture you can see his concept sketches.


Na początku tego roku Kamil rozpoczął pracę nad nową wieżą fantasy w skali 28mm. Na zdjęciu powyżej możecie zobaczyć jego szkice koncepcyjne.

A couple of days ago we received these finished pieces of the fantasy tower. All parts are handmade from different materials and each part is two-sided, so you will be able to assemble the tower as you like. In the picture below you can see the assembled pieces and imagine how the tower will look from one side.
The tower will be on sale from next Wednesday!


Kilka dni temu otrzymaliśmy od Kamila wszystkie części wieży. Każda część została wykonana ręcznie z różnych materiałów i każda jest dwustronna, dzięki czemu będziecie mogli złożyć wieżę według własnego uznania. Na poniższym zdjęciu możecie zobaczyć jak jedna strona wieży wygląda po złożeniu.
Wieża trafi do sprzedaży w przyszłą środę!

(UMBRA TURRIS) Weekly Overview: Half-giant with Black Powder Gun & Merchant’s House

In SPELLCROW we’re starting the Weekly Overview series, where you will be able to see and listen about our new releases and other stuff we released by today. This is our first video in the series, where Tetyana showcases the Merchant’s House and the Half-giant with Black Powder Gun:
https://www.youtube.com/watch?v=Kia3xX37Py0

Please subscribe to our channel to always keep up to date!


W SPELLCROW rozpoczynamy serię filmów Weekly Overview, w której będziecie mogli przyjrzeć się i posłuchać o naszych nowościach oraz o innych rzeczach, które dotychczas wydaliśmy. Oto nasz pierwszy film z tej serii, w którym Tetyana prezentuje Dom Kupca oraz Pół-giganta z Bronią Prochową: https://www.youtube.com/watch?v=Kia3xX37Py0

Zasubskrybujcie nasz kanał, aby zawsze być na bieżąco!

(UMBRA TURRIS) “Beasts. Part 1” – First cover!

Werewolves, Dryads, Trefloqs, Sasquatches and many more extraordinary creatures in “Beasts. Part 1”, the supplement for Umbra Turris skirmish game! Today we’re showing you the cover of the supplement, which will give you a chance to experience even more exciting skirmishes. We hope you like the cover 🙂 The whole supplement goes out this month!


Wilkołaki, Driady, Trefloqi, Sasquatche i wiele innych niezwykłych stworzeń w dodatku „Bestie. Część 1” do gry Umbra Turris! Dzisiaj pokazujemy okładkę tego dodatku, który pozwoli Wam doświadczyć jeszcze bardziej ekscytujących potyczek. Mamy nadzieję, że się Wam podoba 🙂 Cały dodatek wychodzi w tym miesiącu!

(UMBRA TURRIS) New fantastic terrain: Merchant’s House!

Our first fantasy house dedicated for Umbra Turris – Merchant’s House – is out now! It was designed and sculpted by Kamil Kopczyński and of course it’s another fully handmade piece. All parts are high quality resin casts, which require assembling, cleaning and painting.

Scale: 28mm
Height: 100mm
Length: 90mm
Width: 70mm


Nasz pierwszy domek do Umbra Turris – Dom Kupca – jest już dostępny! Został zaprojektowany i wyrzeźbiony ręcznie przez Kamila Kopczyńskiego. Wszystkie części domku są wysokiej jakości odlewami żywicznymi, które muszą zostać złożone, oczyszczone i pomalowane.

Skala: 28mm
Wysokość: 100mm
Długość: 90mm
Szerokość: 70mm

Set contains 4 stone walls, 4 pieces of the roof and 2 pieces that go under the roof, 5 two-sided windows / shutters, a door and a chimney to assemble the Merchant’s House. Apart from the house, this set includes a box full of fish and a barrel.


Zestaw zawiera wszystkie części potrzebne do złożenia Domu Kupca: 4 kamienne ścianki, 4 części dachu i 2 części idące pod dach, 5 dwustronnych okien / okiennic, drzwi oraz komin. Oprócz domku, w zestawie znajdziecie również skrzynię z rybami i beczkę.

(UMBRA TURRIS) Umbra Turris shows in your city!

This year in many different cities and towns you will have a chance to see the shows of the Umbra Turris fantasy skirmish game 😃 Our Crusaders will show you the miniatures, explain the rules, and – most importantly – you will be able to play!
All information about the upcoming events will be published earlier at our website and through the social media. We truly hope you will join us! Recently Dave showed off the models for Umbra Turris in The Tabletop Warriors Club. Soon you will be able to meet Dave, talk about the game and play. All information about the exact date of the meeting we will give you within next few days. Our other Crusaders are preparing for meetings with you as well, so it promises to be a lot of nice fun and gaming!


W tym roku w wielu różnych miastach będziecie mieli okazję zobaczyć pokazy Umbra Turris. Nasi Crusaderzy pokażą Wam figurki, wyjaśnią zasady i – co najważniejsze – będziecie mogli grać!
Wszystkie informacje o nadchodzących wydarzeniach zostaną opublikowane wcześniej na naszej stronie internetowej i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Mamy nadzieję, że dołączycie do nas! Ostatnio Dave pokazał modele do Umbra Turris w The Tabletop Warriors Club. Wkrótce będziecie mogli spotkać Dave’a, porozmawiać z nim o grze i  oczywiście zagrać. Wszystkie informacje o dokładnej dacie spotkania podamy w ciągu najbliższych kilku dni. Nasi inni Crusaderzy również przygotowują się na spotkania z Wami, więc zapowiada się dużo dobrej zabawy i grania!

(UMBRA TURRIS) First sketch of the upcoming Werewolves

Recently we showed you the sketches of a few Werewolves made by Tommaso. Today you can see the finished sketch to the “Beasts. Part 1” supplement that will be released this month. We also received a draft of the new Minotaurs. This means that shortly, the Minotaur from our website will be replaced by a new version. Some models of beasts like Trolls or Minotaurs will get much bigger!


Niedawno pokazaliśmy Wam szybkie szkice kilku Wilkołaków autorstwa Tommaso. Dzisiaj możecie zobaczyć gotowy szkic do dodatku „Bestie. Część 1”, który ukaże się w tym miesiącu. Otrzymaliśmy również poglądowy szkic nowych Minotaurów. Oznacza to, że wkrótce Minotaur z naszej strony internetowej zostanie zastąpiony nową wersją. Niektóre modele bestii, takie jak Trolle czy właśnie Minotaury, staną się znacznie większe!

(UMBRA TURRIS) New Half-giants on the way!

In the picture you can see the second version of the new Half-giant. He carries a massive black powder gun, but this is not the only weapon that you can choose! In the box you will also find an alternative option for him: a hammer and a shield (see photo below). This model will go on sale next week.


Na zdjęciu widać drugi wzór nowego Pół-giganta. Trzyma w ręce broń prochową, ale nie jest to jedyna broń, w jaką będziecie mogli go wyposażyć! W pudełku znajdziecie dla niego również alternatywne rozwiązanie: młot i tarczę (patrzcie zdjęcie poniżej). Model trafi do sprzedaży w następnym tygodniu.