(UMBRA TURRIS) Start to play Northern Dwarves

Northern Dwarves
They are tough, stubborn and ready to defeat every enemy that get in their way! Six resin miniatures of Northern Dwarves are the perfect party to learn how to play Umbra Turris.


Krasnoludy Północy
Są twarde, uparte i gotowe zniszczyć każdego wroga, który stanie na ich drodze! Sześć żywicznych figurek Krasnoludów Północy to świetna drużyna do nauki gry w Umbra Turris.

Start to play Northern Dwarves

This is the starter set for one player, who wants to play skirmishes in Umbra Turris game.  Northern Dwarves set is a great party to begin – they are  very strong and tough in close combat. Thanks to the rulebook you will create and thoroughly equip your party, and learn the rules of the game. Three card supplements hide special quests, magical items and game locations. In addition, you’ll find two resin miniatures, Hidden Counters, Death Counters and Loot Counters.


Graj Krasnoludami Północy

Oto zestaw startowy dla jednego gracza, który chce rozpocząć potyczki w grze Umbra Turris.  Krasnoludy Północy to świetna drużyna na początek – są bardzo silne i twarde w walce wręcz. Dzięki podręcznikowi stworzysz oraz wyposażysz swoją drużynę, a także nauczysz się zasad gry i będziesz je miał zawsze pod ręką. Trzy dodatki karciane – Quest, Magic i Terrain – kryją specjalne misje, magiczne przedmioty i lokacje w grze. Dodatkowo, znajdziecie tam dwie żywiczne figurki powiązane z działaniem dwóch magicznych kart, Znaczniki Ukrycia, Znaczniki Śmierci oraz Znaczniki Znalezisk.

(UMBRA TURRIS) New Half-giants are coming!

Today we want to show you the new version of Half-giant miniatures, which will be released by the end of the year. You can check the old version to see which one you like better. New Half-giants will be bigger and more muscular. We hope you enjoy their change as much as we do!


Dziś chcemy Wam pokazać nową wersję figurek Pół-olbrzymów, które trafią do sprzedaży jeszcze przed świętami. Możecie sprawdzić ich poprzednią wersję i porównać, która bardziej do Was przemawia. Nowe Pół-olbrzymy będą większe i masywniejsze. Mamy nadzieję, że ich przemiana podoba Wam się tak bardzo jak nam!

 

(UMBRA TURRIS) Black Knight and more incoming miniatures…

Today we wanna show you another project of terrifying Black Knights who bring only death. And on Christmas Dark Fauns and new models of Half-giants will be on sale! We hope you like the project.


Dziś chcemy Wam pokazać kolejny projekt przerażających Czarnych Rycerzy, którzy niosą jedynie śmierć. A na święta pojawią się w sprzedaży nowe modele Mrocznych Faunów i Pół-gigantów!
Mamy nadzieję, że projekt Wam się podoba.

(UMBRA TURRIS) Fantasy house in progress

More walls to our fantasy house have been added. In the picture you can see it assembled. There is still much work to do, but the building promises to be interesting. It has no decorations at the moment but they will be added as well. The house is fully handmade.


Do naszego domku fantasy zostały dodane kolejne ścianki. Nadal zostało dużo pracy, ale budynek zapowiada się naprawdę interesująco. Nie ma jeszcze dekoracji, ale one również się pojawią przy ostatnich etapach prac. Domek jest wykonywany tradycyjną metodą.

(UMBRA TURRIS) New miniature: Dyniaq with Crossbow

Welcome the new miniature of Dyniaq! Dyniaq with Crossbow came to our store on Halloween.


Powitajcie nową figurkę do Dyniaqów! Dyniaq z kuszą trafił do naszego sklepu na Halloween.
As you see in the attached pictures, you can assemble him with a hat or just leave him without it.


Jak widzicie na załączonych zdjęciach, możecie go skleić w wersji z kapeluszem lub zostawić go bez, jeśli bardziej Wam się podoba.