(UMBRA TURRIS) Haunted Moor Supplement

“If you survive the journey through the Illusive Wetlands, you will reach a quiet settlement lost in deadly silence. Its inhabitants may look at you with a blank stare, and you will probably shiver. Do not be afraid right now, the time will come… Welcome to Haunted Moor.

In the dreary songs of the old hags, Haunted Moor is a place where death becomes the gateway to a new life. Those who came there know that it is much worse…”

We present you another great supplement to Umbra Turris. What secrets hides this strange place, it will be easier for you to understand when you open this box.

Welcome to Haunted Moor!

Content:

  • 4 cards (2 Terrain Cards and 2 Magical Items)
  • 5 resin undead inhabitants of the Mossrel village
  • Brochure with the history of Haunted Moor and tactical tips!

“Jeśli przeżyjesz wędrówkę przez Zwodnicze Mokradła, dotrzesz do spokojnej osady, w której panuje śmiertelna cisza. Jej mieszkańcy będą wpatrywać się w ciebie pustym spojrzeniem a ty zapewne zadrżysz. Nie lękaj się jednak już teraz, na to jeszcze przyjdzie czas.

W ponurych pieśniach staruch, Haunted Moor to miejsce, w którym śmierć staje się bramą do nowego życia. Ci, którzy tam przybyli, wiedzą, że jest znacznie gorzej…”

Prezentujemy Wam kolejny dodatek do Umbra Turris.  Jakie sekrety skrywa to dziwne miejsce, będzie dla Was łatwiejsze do zrozumienia, gdy otworzycie to pudełko. 

Witajcie w Haunted Moor!

Zawartość:

  • 4 karty (2 karty Terenów i 2 Magicznych Przedmiotów)
  • 5 żywicznych figurek nieumarłych mieszkańców wioski Mossrel
  • Broszura z historią Haunted Moor i taktyczne porady

(ARGATORIA) First four races

Meet first four races that you can command in the Argatoria wargame. Each of them has its own unique abilities and access to special units. Armies have different organisational schemes, which is why Arox and Sorgax will be completely different. Similarly with Dirandis and Vaendral, so it is worth considering well which army you will command in the endless fields of Argatoria.


Oto pierwsze cztery rasy, którymi możecie dowodzić w grze bitewnej Argatoria. Każda z nich posiada swoje niezwykłe zdolności oraz dostęp do jednostek unikalnych. Armie posiadają różne schematy organizacyjne, dlatego Arox i Sorgax będą zupełnie inne. Podobnie jest z Dirandis i Vaendral, dlatego warto dobrze przemyśleć, którą z armii będziecie dowodzić na bezkresnych polach Argatorii.

(ARGATORIA) Further tests

During the weekend, we hosted Miloš and Ignacy from The Node, who tested the Argatoria rules. Another version of the rules was tested with the dynamic activation of units, a new test of Cold Blood and an extraordinary fall back solution. There were many interesting conversations and we definitely have to do such meetings more often.

Last week was almost all about working on the rules! That’s why anyone who volunteered for testing will receive a PDF file this week.


W weekend gościliśmy Miloša oraz Ignacego z portalu The Node, którzy testowali zasady do gry Argatoria. Testowana była kolejna odsłona zasad z dynamiczną aktywacją jednostek, nowym testem Zimnej Krwii oraz nietuzinkowym rozwiązaniem ucieczki. Było wiele ciekawych rozmów i zdecydowanie takie spotkania musimy robić częściej.

Ostatni tydzień prawie w całości poświęciliśmy na prace przy zasadach. Dlatego każdy, kto zgłosił się do testów, otrzyma w tym tygodniu plik PDF.