(UMBRA TURRIS) Changes in cards layout

On Friday, June 21, the new Quest supplement will go on sale! 
You will find there 18 Adventures Cards and a set of Hidden and Death counters. The cards have gained a new look on both sides, referring to the packaging. The back of the cards is now largely red, thanks to which it clearly stands out from the emerald Item Cards and brown Terrain Cards.

W piątek 21 czerwca trafi do sprzedaży nowy dodatek Quest. Znajdziecie w nim 18 Kart Przygód oraz komplet znaczników ukrycia i śmierci. Karty zyskały nowy wygląd z obu stron, nawiązując do opakowania. Tył kart jest teraz w dużej mierze czerwony, dzięki czemu wyraźnie odróżni się od szmaragdowych Kart Przedmiotów oraz brązowych Kart Terenów.

(UMBRA TURRIS) Packaging new supplements

The great packaging of UT supplements has just started! In the picture you can see: Magic, Terrain and Quest. Each of them contains cards and special add-ons like minis or counters. You can already purchase the Magic add-on here. The premiere of Quest is scheduled for June 21.  July 5 – premiere of the Terrain supplement.  July 19 – premiere of the Haunted Moor supplement. August 9 is the probable release date of Strange Lands, but due to the summer break in the printing house, this date may change slightly. We encourage all clubs to write to us – we have special sets for you that will help you quickly learn the game and see the miniatures!


Właśnie ruszyło wielkie pakowanie dodatków do UT! Na obrazku widzicie: Magic, Terrain oraz Quest. Każdy z nich zawiera karty oraz specjalne dodatki do gry jak figurki lub znaczniki. Dodatek Magic możecie już zakupić tutaj. Premiera dodatku Quest jest planowana na 21 czerwca. 5 lipca premiera dodatku Terrain. 19 lipca premiera dodatku Haunted Moor. 9 sierpnia to prawdopodobna data premiery dodatku Strange Lands, ale ze względu na przerwę wakacyjną w drukarni, data ta może ulec lekkiej zmianie. Zachęcamy wszystkie kluby, by pisały do nas – mamy dla Was specjalne zestawy, które pomogą Wam szybko poznać grę i zobaczyć figurki!

(UMBRA TURRIS) Meeting in Dębowa Tarcza Wargaming Club

On Sunday, we visited Dębowa Tarcza Wargaming Club in Warsaw. We met many interesting people, we saw wonderful terrains and we played a skirmish in Umbra Turris. The Battle Square terrain card has been drawn, so we had one Loot. Halfling from the Pilgrims of Darkness party got there and, as a result of Loot Test, he came into possession of an interesting card. From that moment the fight was really fierce! Despite the quest with Vestal and Little Buddy, the skirmish ended spectacularly. Orc Headhunter performed the Precision Strike. As a result, he was able to deal a Critical Strike. The Headhunter’s rule is that if he brings the enemy to 0 Wounds, the opponent must immediately perform the Panic Test. With two 1s Emissaries of Tykatrion couldn’t make it. They ran far, far away, and the Pilgrims of Darkness celebrated until midnight. It was a great meeting, so we invite you to visit Dębowa Tarcza as well!

Klub Dębowa Tarcza
Staromiejski Dom Kultury
Rynek Starego Miasta 2
01-001 Warsaw
Poland

Their website: Dębowa Tarcza


W niedzielę odwiedziliśmy warszawski klub gier bitewnych Dębowa Tarcza. Poznaliśmy wiele ciekawych osób, zobaczyliśmy wspaniałe makiety i rozegraliśmy zażartą potyczkę w Umbra Turris. Wylosowała nam się karta terenu Bitewny Plac, więc mieliśmy jedno znalezisko. Niziołek z bandy Pielgrzymów Ciemności dotarł tam i drużyna weszła w posiadanie ciekawej karty. Dalej była już ostra walka. Pomimo questu z Westalką i Pupilem bitwa skończyła się spektakularnie. Ork Łowca Głów wykonał Atak Precyzyjny. W jego wyniku udało mu się zadać Cios Krytyczny. Zasada Łowcy Głów brzmi, że jeśli sprowadzi on wroga do 0 Witalności, przeciwnik musi natychmiast wykonać Test Paniki. Tego nie udało się Emisariuszom z Tykatrionu. Uciekali że hej, a Pielgrzymi Ciemności świętowali do północy. To było świetne spotkanie, dlatego zapraszamy i Was do odwiedzania Dębowej Tarczy!

Klub Dębowa Tarcza
Staromiejski Dom Kultury

Rynek Starego Miasta 2
01-001 Warszawa

Strona klubu: Dębowa Tarcza

(UMBRA TURRIS) Event – ‘Mystical Knowledge’

We invite you on the Umbra Turris meeting that we called ‘Mystical Knowledge’. If you’re not from Poland, for more information please write to us: spellcrow@umbraturris.com.

The event will allow you to:

 • Learn how to play or just fight if you already know the rules of the game;
 • See how the new ‘Magic’ supplement looks and what’s inside;
 • See the fantastic greens from Raffaele Stumpo that he did for the Umbra Turris universe!
 • Meet other gamers and talk about Umbra Turris;
 • Each member of the event will receive a colourful map of the Umbra Turris world!

When?
June 21 (Friday night);
Meet us at 5 PM (feel free to arrive by 9 PM). We’ll still be there, so even if you come for an hour, that will be great!

Where?
Paradox Cafe
ul. Anielewicza 2
Warsaw, Poland

Free entry!


In July we will invite you to the meeting ‘Fantastic Places’, where you will explore the UT Terrain Cards and terrain pieces.

More info soon!


Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na spotkanie z grą Umbra Turris pod tytułem “Mistyczna Wiedza”. Będziecie mogli:

 • Nauczyć się grać lub stoczyć potyczki jeśli znacie już zasady gry;
 • Zobaczyć jak wygląda nowy dodatek do gry pt. ‘Magic’ i co zawiera;
 • Zobaczyć oryginalne figurki Raffaele Stumpo do uniwersum Umbra Turris;
 • Poznać innych graczy i porozmawiać o Umbra Turris;
 • Każdy uczestnik otrzyma kolorową mapę świata Umbra Turris!

Termin – 21 czerwca (piątek) wieczór

Miejsce – Warszawa Cafe Paradox ul. Anielewicza 2

Godzina – zapraszamy po godzinie 17 (możecie przybywać do godziny 21). Będziemy cały czas, dlatego nawet jeśli wpadniecie na godzinkę, będzie super.

Wstęp – darmowy


W lipcu zaprosimy Was na spotkanie pt. ‘Niezwykłe Miejsca’, na którym będziemy zgłębiać temat kart terenów w UT oraz makiet.

Więcej o tym już wkrótce!

(UMBRA TURRIS) New supplement – MAGIC

Gain mystical knowledge

Strike enemies with powerful relics, call the forces of nature and use dirty tricks. Support your party with ancient and horrible magic staffs, and use cursed items that will blow your enemy off the table!

On June 7, this magical supplement will be on sale. In the set you will find 18 Item Cards along with two resin minis – Owl and Spawn of Magic. Both miniatures are connected with the cards, and the whole set allows you to fully enjoy the unique magical items. In this supplement, several cards have been improved, but the free PDF version can still be used in the game. With the release of “Magic”, you will no longer be able to download free cards in English.

Contents:

 • 18 Item Cards (ENG)
 • 2 resin miniatures – Owl & Spawn of Magic

Posiądź mistyczną wiedzę

Uderzaj we wroga potężnymi reliktami, przywołuj siły natury i stosuj brudne zagrywki. Wspieraj swoją drużynę starożytnymi kosturami magów i używaj przeklętych przedmiotów, które zmiotą twojego wroga ze stołu!

Już od 7 czerwca ten magiczny dodatek będzie w sprzedaży. W zestawie znajdziecie 18 kart przedmiotów oraz dwie żywiczne figurki – Sowę oraz Pomiota Magii. Obie figurki są powiązane z kartami, a cały zestaw pozwala w pełni cieszyć się z niezwykłych magicznych przedmiotów. W  tym dodatku kilka kart zostało poprawionych, ale darmowa wersja PDF nadal może być używana w grze.  Wraz z wyjściem dodatku nie będzie już możliwości darmowego pobierania kart przedmiotów w wersji anglojęzycznej.

Zawartość: 

 • 18 kart przedmiotów (wersja anglojęzyczna)
 • 2 żywiczne figurki – Sowa & Pomiot Magii