(UMBRA TURRIS) Emissaries of Tykatrion have arrived!

Emissaries of Tykatrion are a group of unusual travelers who provide messages and unique artifacts to the lands of Humans and Dwarves. They are crossing many dangerous areas of Morten to reach the great Umbra Turris, where they search for ancient devices, ready to pay any price or even to fight for them.

Party Sheet for “Emissaries of Tykatrion” is available to download in Download section.


Emisariusze z Tykatrionu to grupa niezwykłych podróżników, którzy dostarczają wiadomości oraz niezwykłe artefakty do krain Ludzi i Krasnoludów. Przebywają wiele niebezpiecznych terenów Morten, by dotrzeć do wielkiego Umbra Turris, w którym poszukują starodawnych urządzeń, za które są gotowi zapłacić każdą cenę lub stanąć do walki. Oto zestaw, którym możecie grać bez robienia rozpiski samemu. 

Karta Drużyny “Emisariusze z Tykatrionu” jest dostępna w dziale Download.