(UMBRA TURRIS) Meet a Dryad from the “Bestiary” supplement


Welcome a completely new creature described in the “Bestiary” supplement – a Dryad.  It may join Good and Lawful parties.

The “Bestiary” supplement is already available in the Download section. Enjoy reading! Check our latest newsletter to see which beasts can already join your party – https://mailchi.mp/5a891fc93052/new-miniature-dryad-from-umbra-turris-bestiary-supplement


Powitajcie całkowicie nową istotę opisaną w dodatku “Bestiariusz” – Driadę. Może ona dołączyć do drużyn Dobrych i Praworządnych.

Dodatek “Bestiariusz” jest już dostępny do ściągnięcia w zakładce Download. Życzymy wspaniałych potyczek z bestiami! Zajrzyjcie do naszego ostatniego newslettera, aby dowiedzieć się, jakie bestie możecie już dołączyć do swoich drużyn – https://mailchi.mp/5a891fc93052/new-miniature-dryad-from-umbra-turris-bestiary-supplement

(UMBRA TURRIS) More fantasy buildings on the way

Our other fantasy buildings for Umbra Turris are almost ready for production. Refining all the details required more time, so they will go on sale later than we announced. They will be out in March!


Nasze kolejne budynki fantasy do Umbra Turris są już prawie gotowe do masowej produkcji. Dopracowanie wszystkich detali wymagało od nas więcej czasu, więc trafią one do sprzedaży później niż zapowiadaliśmy. Będą dostępne już w marcu! 

(UMBRA TURRIS) Merchant’s House painted!

This weekend Piotr painted the Merchant’s House and now this blue-green roof will be a scheme for all roofs in Umbra Turris. We love it 😀 And what do you think?

Merchant’s House is available here:
https://www.spellcrow.com/merchants-house-p-852.html


W weekend Piotr pomalował Dom Kupca. Tym samym wyznaczył schemat kolorystyczny dla wszystkich dachów w Umbra Turris. Mamy nadzieję, że ten niebiesko-zielony kolor Wam się podoba. My go uwielbiamy 😀

Tutaj możecie nabyć Dom Kupca:
https://www.spellcrow.com/merchants-house-p-852.html

 

(UMBRA TURRIS) Game shows in Poland

If you want to learn how to play Umbra Turris skirmish game, we kindly invite you to take part in the UT game shows! Events in February and March will take place in Torun and Krakow (Poland), and soon there will be more places where you will have a chance to play Umbra Turris.
Visit our Facebook fanpage to be always up to date with our upcoming events!


Jeśli chcecie nauczyć się grać w Umbra Turris, zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w pokazach UT! Pokazy w lutym i marcu odbędą się w Toruniu i Krakowie, a już wkrótce będzie więcej miejsc, w których będzie można zagrać w Umbra Turris.
Odwiedźcie nasz fanpage na Facebooku, aby być zawsze na bieżąco z naszymi nadchodzącymi pokazami i innymi wydarzeniami!

(UMBRA TURRIS) Start to play Umbra Turris with our new video tutorial!

Now you can easily learn how to start playing Umbra Turris from our video: https://www.youtube.com/watch?v=hqApRvLiE5Q&t=27s
The video is in Polish, so please turn on the English subtitles that we made for you. In the first episode you will see how to start and prepare the game – the size of the table, the number of miniatures, terrain and other important things you need. Please subscribe to our channel and enjoy watching. The next episode on Monday!


Teraz możecie łatwo nauczyć się grać w Umbra Turris, dzięki naszemu filmikowi z gry: https://www.youtube.com/watch?v=hqApRvLiE5Q&t=27s
W pierwszym odcinku zobaczycie, jak zacząć i przygotować się do gry – rozmiar stołu, liczba figurek, tereny i inne ważne rzeczy, których potrzebujecie. Subskrybujcie nasz kanał i miłego oglądania. Kolejny odcinek w poniedziałek!

(UMBRA TURRIS) New starter: Wood Elves

Wood Elves starter has just appeared in our webstore 😀 For everyone, who prefer small and fast races we have Halflings box. You can already see it at our website, but we’ll show it later in the evening as well!

You can get Wood Elves box from here:
https://www.spellcrow.com/wood-elves-p-861.html


Leśne Elfy właśnie trafiły do sprzedaży na naszej stronie 😀 Dla każdego, kto preferuje małe i szybkie rasy, mamy również nowe pudełko Niziołków. Możecie je znaleźć już teraz w naszym sklepie internetowym, ale pokażemy je jeszcze dziś wieczorem!

Tutaj możecie nabyć pudełko Leśnych Elfów:
https://www.spellcrow.com/wood-elves-p-861.html

(BATTLE FOR MORTEN) Incoming Siege Machines

Recently our friend Kamil started building different siege machines for Battle for Morten, such as catapults, bolt throwers and chariots. He began from creating a few versions of wheels. Soon we will show you more workshop photos!


Niedawno nasz przyjaciel Kamil zaczął pracę nad różnymi maszynami oblężniczymi do Battle for Morten, takimi jak katapulty, balisty i rydwany. Zaczął od stworzenia kilku wersji kół. Wkrótce pokażemy Wam kolejne zdjęcia warsztatowe!

(UMBRA TURRIS) The one who spreads death and plagues… Plaguebringer

Darkness has left its wandering guardians in the dark woods, who spread not only plagues, but also fear.

Scholars call them the Plaguebringers, but in the books they are also called the Children of Duur. They are warped, born of carrion and suffering, creatures that only the most crazy and corrupt mages can rule. Even the stench of a rotten body and its grotesque shapes nauseate, but the power of this creature has been arousing fear for many centuries. Many blame them for the plagues that led to the deaths of many villages, and even cities, where they hid in abandoned huts or canals. Their stench can be felt from many kilometres and, although extremely intense, does not make it easier to find and burn them, which guarantees the destruction of the Plaguebringer.
He wanders at night in search of a new place that will slowly die.

This month… the rules for Beasts!
Visit us at: https://www.spellcrow.com/


Ciemność pozostawiła w mrocznym lesie swych wędrujących strażników, którzy rozsiewają nie tylko zarazy, ale także strach.

Uczeni zwą ich Siewcami Plagi, lecz w książkach są również znani pod nazwą Dzieci Duura. Są zdeformowani, zrodzeni z padliny i cierpienia, a władać nimi mogą jedynie najbardziej szaleni i zepsuci magowie. Nawet smród zgniłego ciała i jego groteskowe kształty wywołują mdłości, a potęga tych bestii budzi strach od stuleci. Wielu obwinia je za plagi i choroby, które doprowadziły do śmierci wielu wiosek, a nawet miast, gdzie skryły się w opuszczonych chatach lub kanałach. Ich smród jest wyczuwalny z wielu kilometrów i choć niezwykle intensywny, nie ułatwia ich odnalezienia i spalenia, gwarantującego całkowite zniszczenie Siewcy Plagi. Wędruje on nocami w poszukiwaniu nowego miejsca, które będzie mógł powoli uśmiercać…

W tym miesiącu… zasady do Bestii!
Visit us at: https://www.spellcrow.com/

(UMBRA TURRIS) Fantasy Tower on the way!

At the beginning of this year Kamil started working on a new fantasy tower in 28mm scale. In the above picture you can see his concept sketches.


Na początku tego roku Kamil rozpoczął pracę nad nową wieżą fantasy w skali 28mm. Na zdjęciu powyżej możecie zobaczyć jego szkice koncepcyjne.

A couple of days ago we received these finished pieces of the fantasy tower. All parts are handmade from different materials and each part is two-sided, so you will be able to assemble the tower as you like. In the picture below you can see the assembled pieces and imagine how the tower will look from one side.
The tower will be on sale from next Wednesday!


Kilka dni temu otrzymaliśmy od Kamila wszystkie części wieży. Każda część została wykonana ręcznie z różnych materiałów i każda jest dwustronna, dzięki czemu będziecie mogli złożyć wieżę według własnego uznania. Na poniższym zdjęciu możecie zobaczyć jak jedna strona wieży wygląda po złożeniu.
Wieża trafi do sprzedaży w przyszłą środę!